کارا

تحلیل داده یا تحلیل آماری فرآیند ارزیابی داده ها با استفاده از ابزارها و تکنیکهای آماریست.  با این رویکرد اطلاعات مفید کشف شده و در راستای تصمیم گیری تجاری بکار برده میشود. چندین روش تحلیل آماری وجود دارد که شامل داده کاوی، تحلیل متن یا...

در مبحث مقایسه بین میانگینها، تحلیل کواریانس چند متغیره  MANCOVA یکراهه را میتوان بعنوان یک تعمیم از تحلیل واریانس چند متغیره یکراهه (MANOVA) برای واردکردن یک متغیر کمکی و یا تعمیمی از تحلیل کواریانس یکراهه جهت واردکردن چندین متغیر وابسته در نظر گرفت. تحلیل کواریانس...

دنیای ما پر از محصولات و خدمات متنوع است و همه ی ما هر روزه در معرض تبلیغات و انتخاب های مختلفی قرار می گیریم که ذوق و سلیقه و احساسمان را به چالش می کشند. شاید پیش آمده که به وقت چک کردن ایمیل...

  روش رگرسیون حداقل مربعات جزئی، PLS جایگزین خوبی برای رگرسیون خطی چندگانه و روش رگرسیون مؤلفه‌های اصلی است. این تکنیک زمانی استفاده میشود که می‌خواهیم تأثیرات چندین متغیر مستقل را بر یک یا چند متغیر وابسته بررسی کنیم اما پیش فرض‌های انجام رگرسیون برقرار نیست....

اگر دانشجوی تحصیلات تکمیلی باشید، حتما می دانید که برای اتمام این دوره از تحصیل خود می بایست پایان نامه یا رساله ای بنویسید. در نهایت روزی فرا می رسد که در حضور اساتید و داوران، از آن دفاع کنید. در این مقاله، نحوه نگارش...

هنگامی که کسب و کاری را شروع می کنید. شناخت و آگاهی از وضعیت بازار، فناوری ها و تکنولوژی های موجود، و وسعت رقابت مواردی است که باید به آن توجه کنید. تحقیقات بازار مجموعه ای از اطلاعات است که درباره ی مصرف کنندگان، رقیبان،...

[latexpage] رگرسیون لجستیک دووجهی Binomial Logistic Regression تکنیک آماری رگرسیونی است که به ما امکان مدل بندی داده های کیفی دودویی  Dichotomous  (وقوع یا عدم وقوع پیشامد) به عنوان متغیر پاسخ را میدهد و امروزه در تمام زمینه های علمی کاربرد گسترده ای یافته است. در...

مدل معادلات ساختاری (SEM;Structural Equation Model ) یکی از جامع ترین تکنیک­های چندمتغیره از خانواده مدل های خطی و روشی برای آزمون فرض ­­­­هایی درباره­ روابط بین متغیر هاست. در معادلات ساختاری چندین مدل خطی به­ طور همزمان مورد استفاده قرار می­گیرد. معادلات ساختاری شامل...

داده کاوی زمینه نسبتا جدید علمی است و به فرایند کشف الگوهای مفید و مدل بندی و استفاده از آنها در تصمیم گیری های مهم تجاری یا مدیریتی  اطلاق می شود. که در زمینه های مختلفی از علوم و تجارت کاربرد دارد. از کاربردهای آن...

[latexpage] همخطی چیست؟ همخطی در رگرسیون چندگانه شرایطی است که در آن برخی متغیرهای مستقل دارای همبستگی بالایی باشند و یک یا چند متغیر تابعی خطی (یا نزدیک به خطی) از سایر متغیرها باشند. در پاسخ به اینکه چرا همخطی مشکل ساز است میتوان گفت در روش...