کارا

دانلود فیلم آموزش نرم افزار R : “رفع برخی مشکلات در اجرای برنامه های با مدت زیاد در R”

 

مدرس: علی اصغر زاهدیان نژاد

مدت زمان فیلم: ۱۰ دقیقه

حجم ویدئو: ۲۶ MB

 

توضیح: گاهی پیش می آید که در حین اجرای برنامه ای سنگین در محیط R، کامپیوتر دچار مشکل می شود یا برق قطع می شود یا نیاز داریم که برنامه متوقف شود و در زمانی دیگری ادامه برنامه اجرا شوددر این صورت چه تدبیری را می توان به کار برد؟ در این ویدئو به این سوال جواب داده شده است.

آموزش نرم افزار R

دانلود فیلم آموزش نرم افزار R : “مروری بر روش های ورود و ذخیره سازی داده ها در R”

مدرس: علی اصغر زاهدیان نژاد

مدت زمان فیلم: ۸۵ دقیقه

کد ویدئو: R97DATA01

دانلود فیلم آموزش نرم افزار R :”برازش مدل های خطی در R”

مدرس: علی اصغر زاهدیان نژاد

مدت زمان فیلم: –

کد ویدئو: R97MODEL01

دانلود فیلم آموزش نرم افزار R :”مروری بر روش های اصلاح و محاسبات بر روی داده ها در R”

مدرس: علی اصغر زاهدیان نژاد

مدت زمان فیلم: –

کد ویدئو: R97DATA02