کارا

نرخ کشندگی کرونا چقدر است؟ محاسبه نرخ کشندگی (mortality rate) در یک بیماری همیشه از چالش‌های مهم نظام سلامت به خصوص در بیماری‌های واگیر است. پس از شیوع ویروس کووید 19 به روش‌های مختلف این نرخ برای این ویروس در زمان‌ها و کشورها مختلف تخمین زده...