کارا

اگر دانشجوی تحصیلات تکمیلی باشید، حتما می دانید که برای اتمام این دوره از تحصیل خود می بایست پایان نامه یا رساله ای بنویسید. در نهایت روزی فرا می رسد که در حضور اساتید و داوران، از آن دفاع کنید. در این مقاله، نحوه نگارش...