کارا

سوالات متداول در مورد پکیج های R

پکیج های R

 

چگونه پکیج های R را نصب کنیم؟  (مثلاً fda)

install.packages(“fda”)

چگونه پکیج های R را فراخوانی کنیم؟

library(“fda”)

چگونه توضیحات کلی یک پکیج نصب شده را ببینیم؟

packageDescription(“fda”)

چگونه لیست پکیج های نصب شده در R را ببینیم؟

rownames(installed.packages())

چگونه بفهمیم که یک پکیج خاص در سیستم ما نصب شده است یا خیر؟ مثلاً پکیج fda

“fda” %in% rownames(installed.packages())

چگونه دستوری بنویسیم که اگر در یک سیستم پکیج مورد نظر (مثلاً fda) نصب نباشد، آن را نصب کند.

isinstall <- “fda” %in% rownames(installed.packages())

if(!isinstall) install.packages(“fda”)

چگونه لیست تمام توابع در یک پکیج R را مشاهده کنیم و به راهنمای آن ها دسترسی پیدا کنیم؟

help(package=”fda”)

چگونه یک پکیج که در R نصب شده را حذف کنیم؟

remove.packages(“fda”)

چگونه لیست پکیج های R نصب شده که نیاز به بروز رسانی دارند را ببینیم؟

old.packages()

 

چگونه تمام پکیج هایی که به بروز رسانی نیاز دارند، بروز رسانی کنیم؟

update.packages()

لیست پکیج های R که هنوز نصب نکرده اید را چگونه می توان مشاهده کرد؟

new.packages()

 

 

لیست تمام پکیج ها در R را چگونه ببینیم؟

available.packages()[,1]

تعداد تمام پکیج های در دسترس R را چگونه ببینیم؟ (تا این لحظه بیش از ۱۲۶۰۰ پکیج)

dim(available.packages())[1]