کارا

 

جهت همکاری با گروه مشاوران آماری کارا از محققین و متخصصین در زمینه های زیر و سایر زمینه های مربوطه دعوت به همکاری می شود.

تحلیلگر آماری داده ها، پژوهشگر، پرسشگر، طراح سایت، پوستر، مدرس نرم افزارهای کاربردی مختلف (اعم از آماری و غیر آماری)، برنامه نویس، تایپیست، مترجم و ….

 

جهت اعلام آمادگی همکاری با کارا، لطفاً این فرم را کامل نمائید.

مرحله ۱ از ۳

۳۳%