کارا

نرم افزار spss ابزاری جامع و قدرتمند برای تحلیل آماری، مدیریت و مستند سازی داده هاست. و در پژوهش های علوم تربیتی و رفتاری، سلامتی و بهداشت، آموزشی، اقتصاد و بازاریابی به صورت  گسترده بکار برده می شود. این نرم افزار با ویژگیهایی مانند انعطاف پذیری، سهولت در یادگیری و با فهرست های ساده و انتخاب کادرهای گفتگو که کاربر را قادر می سازد تحلیل های آماری مرکب و پیچیده را بدون نوشتن حتی یک خط قواعد دستوری انجام دهد،  Spss  را به  یکی از رایج ترین و محبوب ترین بسته های نرم افزاری مورد استفاده در تحلیل های آماری در بین کاربران مبتدی و پیشرفته مبدل کرده است.

 

سرفصل های دوره

گروه مشاوران آماری کارا در راستای ترویج و اشاعه استفاده صحیح و اصولی از تحلیل های آماری و نرم افزار های مربوطه، اقدام به برگزاری دوره آموزشی نرم افزار Spss می نماید. این دوره سر فصل های زیر را شامل می شود:

 • ورود اطلاعات و آماده سازی داده ها
 • آمارتوصیفی
 • سنجش روائی و یاپایی پرسشنامه
 • رگرسیون و تحلیل همبستگی
 • آزمونهای مقایسه میانگین (آزمون تی تک نمونه ای، تی دو نمونه ای مستقل و وابسته و …)
 • آزمون های ناپارامتری (ویلکاکسون، من ویتنی، کروسکال والیس، کلوموگروف – اسمیرنوف و …)
 • تحلیل واریانس ANOVA و کوواریانس ANCOVA
 • تحلیل عاملی، خوشه ای و طبقه بندی

شرکت کنندگان پس از اتمام دوره می توانند تا دو ماه از خدمات آموزشی حضوری، تلفنی و تلگرامی گروه مشاوران کارا استفاده کنند. همچنین در صورت نیاز متقاضی به مباحث تخصصی تر، کلاس های تکمیلی به صورت خصوصی تشکیل می گردد.

زمان، مکان و هزینه دوره نرم افزار SPSS

 • زمان دوره بعدی: هفته آخر آبان و هفته اول آذر ۹۶ (پنج جلسه)

جلسه اول: پنج شنبه ۲۵ آبان ۹۶ ساعت ۱۶ الی ۱۸

جلسه دوم: جمعه ۲۶ آبان ۹۶ ساعت ۱۶ الی ۱۸

جلسه سوم: یک شنبه ۲۸ آبان ۹۶ (تعطیل رسمی) ساعت ۱۶ الی ۱۸

جلسه چهارم: پنج شنبه ۲ آذر ۹۶ ساعت ۱۶ الی ۱۸

جلسه پنجم: جمعه ۳ آذر ۹۶ ساعت ۱۶ الی ۱۸

 • مکان: تهران – گروه مشاوران آماری کارا
 • مدرس: ژیلا دوستی کارشناس ارشد آمار
 • هزینه دوره:

   ۲۰۰ هزار تومان برای ثبت نام انفرادی

۱۰۰ هزار تومان + ۱۰۰ هزار تومان ضرب در تعداد اعضای گروه برای ثبت نام گروهی

(هزینه ثبت نام گروه دو نفره ۳۰۰ هزار تومان، سه نفره ۴۰۰ هزار تومان و …)

نرم افزار spss